Wat is Spelewijs?

Spelewijs is een speelpleinwerking voor kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Dit gaat dan over kinderen met een beperking (fysiek, verstandelijk, sociaal, ASS (autisme), epilepsie, …) een leerstoornis of een leerachterstand.

Iedere schoolvakantie organiseert Spelewijs z’n speelpleinwerking. We verwelkomen kinderen vanaf 3 tot en met 15 jaar oud. Ook broers en zussen zonder beperking zijn welkom bij Spelewijs.

 

Alle animatoren op Spelewijs zijn vrijwilligers, óók de hoofdmoni's. Geen enkele moni krijgt dus een loon voor zijn inzet, wel een vrijwiligersvergoeding natuurlijk. Enkel de hoofdverantwoordelijke is een professionele begeleider.
De moni's van Spelewijs zijn dan ook het kloppende hart van onze werking!

 

Spelewijs gaat door in De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper)

 

Speel plezAnders?

Spelewijs heeft hetzelfde doel als iedere andere speelpleinwerking: we willen kinderen een leuke vakantie bezorgen! Sommige kinderen kunnen echter niet op een gewoon speelplein terecht doordat ze extra zorg nodig hebben.

Die extra zorg kan Spelewijs aanbieden! Door onder andere…

  • … meer begeleiding aan te bieden: per 3 kinderen is er 1 moni voorzien, én er is individuele begeleiding mogelijk.
  • ... meer informatie te vragen: we hebben van ieder kind een inlichtingsformulier met alle nodige info. Zo kunnen we de meest gepaste begeleiding aanbieden.
  •  … meer vormingen te voorzien: de animatoren krijgen vormingen over autisme, epilepsie, SMOG, …
  •   meer structuur aan te bieden: we overlopen de dag a.d.h.v. picto’s, we hanteren een vaste dagstructuur.
  • … meer feedback: in de zomervakantie heeft ieder gezin een heen-en-weer-schriftje.
Individuele Begeleiding of IB
Individuele Begeleiding of IB

De kinderen worden opgedeeld in vier groepen:

  1. De Pimpampoentjes 
  2. De Koala's 
  3. De Grizzly's 
  4. IB of individuele begeleiding

 

De kinderen worden verdeeld over de groepen naargelang hun leeftijd en capaciteiten. De Pimpampoentjes zijn de jongste groep, de Koala's is de tussengroep en de Grizzly's zijn de oudste kinderen. Bij de onderverdeling houden we rekening met de leeftijd van het kind, maar ook met de capaciteiten van het kind. Het kan dus zijn dat een kind van 7 jaar toch nog bij de Pimpampoentjes zit bijvoorbeeld.

 

'IB' zijn de kinderen die één-op-één-begeleiding, of Individuele Begeleiding, nodig hebben. Dit zijn meestal kinderen met een matig tot zware verstandelijke beperking. Deze kinderen kunnen soms moeilijk meespelen in groep. Voor hen wordt waar nodig een aangepast programma op maat voorzien. Kinderen die IB staan, krijgen in de voor- en namiddag een moni toegewezen. Die moni is verantwoordelijk voor énkel dat kind, en kan zo alle nodige aandacht geven!

 

 OPGELET: Inschrijven is verplicht! Dit kan …

…via e-mail: spelewijs@wvavzw.be

…telefonisch: 0479 55 59 49

...door langs te komen op bureau in de Rijselstraat. (Je maakt hiervoor best eerst een afspraak.)

...via deze website natuurlijk! Klik op deze link.

 

 

Mijn kind is ouder dan 15 jaar. Wat nu?

Voor kinderen ouder dan 15 jaar, is er onze jongerenwerking JobiN (Jong biNus). Meer info vind je op de website van JobiN.